Help een risico! Wat nu?
Datum

november / december

Tijd

de workshop duurt 3 uur

Locatie

HAN Campus Arnhem

informatie

Karel Rietdijk  06-29023030

Bij ondernemen hoort risico nemen. Daart staat een rendement tegenover, maar kan en wil je de risico’s beperken? Dat wordt enerzijds bepaald door je eigen risicobereidheid, anderzijds door risicomanagement. Deze workshop gaat met name over dat laatste.

 

Een onderneming loopt markt-strategische risico’s en praktische bedrijfsrisico’s. Beide gaan we in kaart brengen en we geven handreikingen hoe je om kunt gaan met deze risico’s. Wat kan je eraan doen om ze te matigen. We geven veel voorbeelden en je maakt je eigen risicoanalyse. Uiteindelijk kom je tot een aantal risicomaatregelen en is het aan jou om deze ook uit te voeren.

 

Onderwerpen die aan bod komen:
· Wat zijn risico’s en wat is (jouw) risk-appetite?
· Wat zijn mogelijke risico-mitigerende maatregelen?
· Stappenplan voor je eigen risico-rapport: beleid, doelstellingen, analyses en maatregelen.
· Enkele voorbeelden en casussen.