Scale-up stories Generation-E

In gesprek met Raymond Bosch over Gashouders, SolarDuck en Alucha

 

Generation-E werkt anders dan de meeste partners van Orion. Het Arnhemse bedrijf richt zich op veelbelovende energie scale-ups in plaats van op start-ups. Toch is de link met Orion erg belangrijk voor Generation-E. Nadat Orion heeft gezorgd voor een groei van startups, ondersteunt Generation-E bij het opschalen naar een volwassen bedrijf. Jaarlijks worden door Generation-E 200 bedrijven gescout voor het begeleidingstraject. Uit deze scouting zijn het afgelopen jaar vijf scale-ups geselecteerd. Projectleider Raymond Bosch vertelt over de samenwerkingen met drie van deze scale-ups.

Gashouders van Pieter Mans, Jan Willem Eising en Jelmer Kalff

De term gashouder is een oude naam voor een gasopslag. Pieter, Jan Willem en Jelmer hebben dit begrip nieuw leven ingeblazen door biogas op te slaan in tanks. Dit klinkt vrij simpel, maar het is revolutionair. Gashouders is de eerste in de wereld die dit doet.

 

‘Het product van Gashouders is erg interessant en circulair.
Biogas bestaat uit een gesloten kringloop waar je constant gebruik van kan maken, in tegenstelling tot het gebruik van fossiele brandstoffen.’ Raymond Bosch

 

Biogas ontstaat uit rottende processen in bijvoorbeeld mesttanks, riool- of baggersystemen. Hier wordt biogas kortstondig opgeslagen en zo snel mogelijk omgezet in elektrische energie. In veel gevallen lukt het niet om van die schone energie effectief gebruik te maken. Dat komt omdat deze opslagplekken vaak ver buiten dorpen en steden liggen, terwijl juist daar de vraag naar energie het grootst is. Gashouders heeft hiervoor een oplossing bedacht: een vulstation die het mogelijk maakt biogas op te slaan in tanks. Op deze manier kan biogas op veel meer plekken worden ingezet. Denk hierbij aan aggregaten in de bouw die draaien op biogas in plaats van diesel.

 

Gashouders stond begin 2020 op het lijstje tussen 200 potentiële scale-ups, op aanraden van Orion partner Kiemt. Het bedrijf was echter nog niet klaar voor het scale-up-programma waardoor ze werden doorverwezen naar Orion voor de starterslening. Dankzij deze lening hebben ze grote stappen gezet, waardoor ze driekwart jaar later klaar waren voor ons scale-up-traject.

 

Voor de ontwikkeling van Gashouders is het overheidsbeleid van groot belang. Bij het bouwen van overheidsgebouwen of wegen moet je voldoen aan een strenge keuring op het gebied van energieneutraliteit, stikstof en fijnstof. Dan is het voordeliger om te investeren in biogas, want dan kan je gebruik maken van duurzame energie voor dezelfde prijs als diesel.

 

Generation-E heeft Gashouders geholpen het bedrijf in kaart te brengen. Op basis van die kennis kon Generation-E geschikte professionals aandragen voor ondersteuning bij onder andere juridische zaken en marketing.

 

Kijk voor meer informatie op de website van Gashouders.

SolarDuck van Koen Burgers, Olaf de Swart, Don Hoogendoorn

binnenwateroplossing, het SolarDuck systeem is gericht op offshore condities

 

 

Iedereen kent de lelijke weilanden die vol staan met zonnepanelen. Maar op zee zijn deze velden nauwelijks in het zicht. SolarDuck heeft een drijfconstructie ontwikkeld voor zonnepanelen die goed bestand zijn tegen golven, wind en stroming. Deze constructies kunnen aan elkaar geschakeld worden waardoor je grote parken kan ontwikkelen. Ze kunnen kuststeden wereldwijd voorzien van energie, terwijl ze een kilometer van de kust uit het zicht in het water liggen.

 

Het team van SolarDuck heeft dit idee bedacht na jaren van ervaring opdoen bij onder andere hun oud-werkgever Damen Shipyards. Het werd een proces waarin het systeem vaak moest worden getest. Zo zijn de zonnecollectoren erg gevoelig voor herhaalde belasting en moeten ze zo gemonteerd worden dat het paneel rigide blijft terwijl de onderconstructie de flexibiliteit heeft om de golfbeweging te compenseren. Dit is complex, maar Solarduck heeft een oplossing gepatenteerd waarmee drijvende solarvelden op zee wereldwijd mogelijk worden.

 

Vanuit Generation-E is het bedrijf gescand op alle cruciale bedrijfsonderdelen. Op basis van de uitkomsten kon worden bepaald welke onderdelen op orde zijn en welke onderdelen aanscherping verdienen. Vanuit de scan is samen met de kennispartners van Generation-E en de ondernemers achter SolarDuck een team samengesteld van juristen, marktanalisten, producenten, financieringsexperts, marketingadviseurs en business-strategen die samenwerken om SolarDuck op te schalen. Deze aanpak hanteert Generation-E bij alle scale-ups in het programma.

 

‘SolarDuck konden we perfect helpen met onder andere de patentaanvraag van hun drijftechniek. We kunnen binnen ons programma niet alleen wijzen op verbeterpunten, we hebben ook het budget en de expertise aan boord om dat patent daadwerkelijk te helpen aanvragen. Daarmee is het bedrijf echt geholpen en in waarde gegroeid na voltooiing van ons programma!’ Raymond Bosch

 

SolarDuck zal zijn eerste demo in april onthullen. Het komende jaar zullen testen worden uitgevoerd en zal een tweede demo op zee worden geplaatst. Het is vervolgens de bedoeling om de eerste projecten in Nederland en daarbuiten op te leveren. Hier zijn risico’s aan verbonden. Neemt de opdrachtgever van een wereldstad een relatief klein bedrijf, met bovendien een innovatief product dat nog geen grootschalige track-record heeft, wel serieus? Durft men een miljoenendeal te sluiten met een jong bedrijf als SolarDuck? Wanneer krijg je de eerste grote opdracht? Vallen er niet te veel gaten tussen de opdrachten door? Deze risico’s hebben de mannen van SolarDuck mede met de hulp van Generation-E gelukkig zoveel mogelijk ingedekt.

 

Kijk voor meer informatie op de website van Solarduck.

 

Alucha van Gijs Jansen

Kalk is een veelgebruikte vulstof in het maken van papier en een heleboel andere producten. Kalk geeft papier een glossy uitstraling of wordt gebruikt als vulmiddel in bijvoorbeeld plastics, verf, coatings, maar ook in bijvoorbeeld tapijten. Bij de recycling van papier bevindt ook het gebruikte kalkmineraal zich tussen de papiervezels, inkt van drukwerk enzovoort. Tijdens de papierrecycling wordt papier in water opgelost (het heet dan papierpulp) in een poging de verschillende componenten uit elkaar te halen en de waardevolle, herbruikbare papiervezels terug te winnen. De vezels die de papierfabriek niet meer kan gebruiken, omdat ze van te lage kwaliteit zijn, en de vulstoffen eindigen via hun waterzuiveringsinstallaties als afvalstroom: papierslib.
Alucha heeft een proces ontwikkelt dat het kalk heel zuiver en schoon scheidt uit dit papierslib. De teruggewonnen kalk is van dusdanige kwaliteit dat het weer geschikt is voor gebruik in nieuwe producten.

 

Bij papierfabrieken wereldwijd kan Alucha zijn machines installeren om deze vulstoffen terug te winnen. Vervolgens kunnen ze hun gerecyclede kalk, of ook wel Circulair Calcium Carbonaat, CCC, in de markt zetten als circulaire vulstof voor bijvoorbeeld de plastics- en verfindustrie.

 

De prettige eigenschap van kalk is dat je het altijd kan blijven gebruiken. Het raakt nooit verzadigd en komt veel voor op aarde. Het is momenteel echter een compleet lineaire industrie, Alucha wil daar verandering in brengen met circulaire kalk. Een mindere eigenschap van kalk is de prijs. Het is goedkoper om nieuw uit de aarde gewonnen kalk te importeren dan het te recycleren vanuit het papierslib in de fabriek. Je hebt grote bedrijven nodig die willen investeren in Alucha’s product. Bedrijven die bereid zijn een extra investering te doen in duurzame circulaire kalk. Eigenlijk zou de overheid zich meer moeten gaan bemoeien met de prijs van grondstoffen die zich goed lenen voor terugwinning uit reststromen. Zo kan onder andere Alucha een afzetmarkt vinden voor hun product dat op de lange termijn zoveel beter is voor het behoud van natuur en een grondstoffensysteem dat in balans blijft.

 

‘Alucha is voor de afzet van teruggewonnen kalk gelukkig niet alleen afhankelijk van de papierindustrie. Kalk wordt in veel industrieën gebruikt als vulmiddel, bijvoorbeeld bij bumpers van auto’s. Inmiddels heeft Alucha contact met een autofabrikant om te kijken hoe ze de teruggewonnen kalk kunnen toepassen in de productie van circulaire kunststof bumpers.’ Raymond Bosch

 

Generation-E heeft Alucha op verschillende manieren ondersteund. Ook zij zijn door de scan gegaan om te kijken waar de verbeterpunten liggen voor het bedrijf. Zo vond Generation-E dat het Alucha-team nog niet in balans was. De betrokken kennispartners van Generation-E maakten een profielschets voor een vacature op basis van de vaardigheden die nodig zijn voor de volgende fase van het bedrijf. Want als je klaar wilt zijn om te schalen, moet je de juiste mensen hebben op de juiste plek!

 

Kijk voor meer informatie op de website van Alucha.