Startersvouchers

De eerste fase van een innovatie is risicovol. Financiering van een bank krijgen in deze fase is lastig. Orion biedt deze mogelijkheid wél. Er zijn zowel startersvouchers als startersleningen beschikbaar. Jaarlijks zijn 20 vouchers (subsidie) beschikbaar voor studenten, promovendi en net afgestudeerden met een innovatief plan voor een eigen bedrijf. Een onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeelt het plan en de pitch.

Deze commissie bepaalt of een voucher ter waarde van € 2.500,- wordt toegewezen (met de eventuele voorwaarden) of wordt afgewezen. Het geld is bedoeld voor out of pocketkosten voor onderzoek of voorbereidende activiteiten van het eigen bedrijf en hoeft niet te worden terugbetaald. Er is een format voor de aanvraag beschikbaar. De startersvouchers zijn enkel bedoeld voor studenten, promovendi en pas afgestudeerden (maximaal 3 jaar geleden) van de HAN, ArtEZ, Van Hall Larenstein en de Radboud Universiteit met een bedrijf of een net gestart bedrijf en nauwelijks omzet. De vouchers zijn niet beschikbaar voor personeelsleden van de kennisinstellingen.

Voor meer informatie en begeleiding vanuit Orion kun je terecht bij de contactpersoon van de kennisinstellingen:

Criteria

De beoordelingscommissie let op de volgende criteria bij de beoordeling van de plannen:

 1. Het idee of het plan voor het bedrijf
 2. Ondernemerskwaliteiten (gebruik hiervoor de E-scan)
 3. Innovativiteit van product, dienst of proces
 4. Technische haalbaarheid (indien van toepassing)
 5. Marktkansen en verdienmodel
 6. Opschaalbaarheid
 7. Samenwerking met de kennisinstelling
 8. Maatschappelijke impact
 9. De begroting van de kosten voor de € 2.500,- en een beknopt financieel plan.


Aanvraagprocedure
De beoordelingscommissie komt 4 tot 6 keer per jaar bijeen om voucheraanvragen te beoordelen. Houd er rekening mee dat de voorbereiding van een goede aanvraag enkele maanden in beslag neemt. Neem altijd eerst contact op met de contactpersoon van jouw kennisinstelling (zie hierboven). Ter voorbereiding op de aanvraag bieden we in de week voorafgaand aan de beoordeling een korte Pitch try-out (tips & tricks).


Meer informatie over de voucher

Bekijk hier de flyer en toelichting (of Engelse versie)

DATA Pitch Try-out & Beoordelingscommissie (2024)

 • Pitch try-out: maandag 11 maart 2024, 15.00-17.00 uur (HAN Arnhem, Ruitenberglaan 26/E1.08)
 • Beoordelingscommissie: donderdag 14 maart 2024, 13:00-16:00 (Mercator Launch Nijmegen)

 • Pitch try-out: donderdag 6 juni 2024, 15.00-17.00 uur (HAN Nijmegen, Kapittelweg 33 / D3.06b)
 • Beoordelingscommissie: dinsdag 11 juni 2024, 13:00-16:00 (HAN Arnhem, Ruitenberglaan 26, A1.01)
 • Pitch try-out: maandag 30 september 2024,
 • Beoordelingscommissie: donderdag 3 oktober 2024, 13:00-16:00 (Mercator Launch Nijmegen)
 • Pitch try-out: maandag 2 december 2024,
 • Beoordelingscommissie: donderdag 5 december 2024, 13:00-16:00 (HAN Arnhem, Ruitenberglaan 26, A1.01)