Pre-seed leningen voor startups

Startup Fonds Gelderland (SFG) is de opvolger van Gelderland valoriseert. Nieuwe startups in de regio krijgen de kans om met een pre-seed lening hun ondernemerschap mogelijk te maken. Zij kunnen een aanvraag indienen voor een achtergestelde lening van minimaal € 30.000 en maximaal € 100.000. Uniek aan SFG is dat deze gekoppeld is aan ondersteuningsprogramma’s Orion, StartLife en Briskr, die startups slim begeleiden, voor en nadat een lening is verstrekt.

Focusgebied

Startups uit de regio kunnen in Gelderland terecht bij drie ondersteuningsprogramma’s voor startupsupport met ieder haar eigen focusgebied. De programma’s staan in verbinding met lokale startersinitiatieven binnen hun sector en met de kennisinstellingen van de provincie Gelderland:

  • Briskr is actief in de life sciences, health en high tech sector.
  • Orion kent naast een specialisatie in de energiesector een breed werkveld met daarin ook de creatieve sector en ICT (waaronder smart industry en AI).


Pre-seed fase

Met de lening financieren de startups de pre-seed fase. Dat betekent dat de onderneming net opgezet is en er nog geen of nauwelijks personeel is, het product nog niet uitontwikkeld is, er geen klanten zijn en geen of hele beperkte omzet is. In de pre-seed fase gaat het om het financieren van de opstart en eerste ontwikkeling van de onderneming, zoals het maken van een ontwerp of een andere vorm van productontwikkeling, het regelen van intellectuele eigendomsrechten, het doen van marktonderzoek en/ of markt- en productvalidatie, het vinden van partners voor distributie of het vinden van financiering. Het doel van de pre-seed financiering is om een stap te zetten om te komen tot levensvatbare onderneming en businessmodel.

Financiële informatie

  • Het gaat om een pre-seed-lening van minimaal € 30.000 en maximaal € 100.000.
  • Hierbij geldt een rente van 3% en een aflossingsvrije periode van 24 maanden.
  • De looptijd is maximaal zes jaar.
  • De exacte fondsvoorwaarden (financieel juridische eisen + beoordelingscriteria die de BC hanteert) vind je terug in het financieringsreglement.

Financiering aanvragen

Ben je geïnteresseerd in deze lening en je denkt te voldoen aan de fondsvoorwaarden, dan kun je je rechtstreeks aanmelden bij een van de innovatiescouts van Orion:

ArtEZ: Cily Smulders – (06) 24 26 72 28

RU: Rob Groenendaal – (06) 11 39 65 81

HVHL: Heinz Evers  – (06) 10 82 22 40

HAN: Einte Visser – (06) 22 80 96 86

Saxion: Jurgen Scheffer – (06) 19 07 39 60

Eerste contact

In dit eerste contact krijg je meer informatie over het ondersteuningsprogramma, de criteria waarop de lening wordt beoordeeld, en geef jij informatie over je onderneming, je innovatie en je (financierings-) behoefte. En er wordt bekeken of er voldoende aanknopingspunten zijn om de lening aanvraag in gang te zetten. Je wordt daarbij geholpen door de innovatiescout die je meeneemt in het proces en wat er nodig is om dit succesvol te doorlopen.

Beoordelingscommissie

De eerstvolgende beoordelingscommissie komt op 11 juni bijeen op de HAN in Arnhem. De deadline voor het indienen van de aanvraag ligt enkele weken voor deze datum.

Vervolgens zul je worden uitgenodigd voor de beoordelingscommissie van Orion en mag je een korte pitch geven over je propositie en je verzoek. In deze commissie zitten ervaringsdeskundigen (ex-ondernemers) en afgevaardigden van de kennisinstellingen die je aanvraag beoordelen op een 10-tal criteria, waaronder innovativiteit, impact, opschaalbaarheid en financiële en commerciële haalbaarheid.


Na positief advies van deze commissie zal Oost NL (als fondsbeheerder van SFG) een finale check doen alvorens de lening documentatie op te maken en het bedrag uit te betalen. Voor de 100 dagen daarna maak je een plan die voor de innovatiescout de basis is voor zijn/haar begeleiding. Oost NL zal als fondsbeheerder van het SFG de afbetalingsverplichtingen bewaken en monitoren gedurende de periode van de lening.

Als dat allemaal is gebeurd dan kun je gaan investeren in je innovatie en je ondernemingsdroom waarmaken.