Leningen voor startups

Stichting Fondsbeheer Gelderland valoriseert verstrekt leningen aan startups. Deze leningen zijn bedoeld voor innovatieve nieuwe of jonge bedrijven die in de eerste fase van ontwikkeling niet voor andere financiering (bijvoorbeeld via de bank) in aanmerking komen. Denk hierbij aan studenten, alumni en personeelsleden van de kennisinstellingen, maar ook aan (potentiële) ondernemers die vanuit een andere situatie willen starten of net gestart zijn met een innovatief bedrijf.


Voorwaarden om in aanmerking te komen:

 1. Het bedrijf is of wordt in Gelderland gevestigd.
 2. Met één of meer partners van Orion wordt samengewerkt.
 3. Het bedrijf zit niet in de sectoren Agro/food (dat is Startlife in Wageningen) of Health/Tech (dat is Briskr in Nijmegen).
 4. Een businessplan dat aan de criteria van de beoordelingscommissie voldoet (zie hieronder).
 5. Het is een nieuw of jong bedrijf (bestaat maximaal 5 jaar) en is geen dochter of voortzetting van een ander bedrijf.


Criteria:

De beoordelingscommissie let op de volgende criteria bij de beoordeling van de aanvragen voor de lening op:

 1. Het idee of het plan voor het bedrijf
 2. Ondernemerskwaliteiten
 3. Innovativiteit product, dienst of proces
 4. Technische haalbaarheid
 5. Marktkansen, verdienmodel
 6. Opschaalbaarheid
 7. Samenwerking met de kennisinstelling
 8. Maatschappelijke impact
 9. De begroting van de investeringen, kosten en opbrengsten.


Kenmerken leningen:

Omvang lening:minimaal € 25.000,- en maximaal € 250.000,-
Looptijd:6 jaar (met een aflossingsvrije periode van 2 jaar)
Rente: 3%, per kwartaal vanaf aanvang lening te voldoen
Borgstelling: bij één ondernemer € 25.000,-, bij meerdere ondernemers € 50.000,- samen
Milestones: de lening worden verstrekt in tranches met voorwaarden


Voor meer informatie en begeleiding vanuit Orion kun je terecht bij de projectleider van Orion, Bart Huydts, 06-5134 8076. Hij gaat dan kijken wie vanuit Orion de aanvraag zal gaan begeleiden.

Aanvraagprocedure:
De beoordelingscommissie komt 4 tot 6 keer per jaar bijeen om aanvragen te beoordelen. Er is een format voor de aanvraag beschikbaar. Houd er rekening mee dat de voorbereiding van een goede aanvraag enkele maanden in beslag neemt. Er zijn vanuit Orion en de partners verschillende mogelijkheden voor trainingen en begeleiding.