Corona-Overbruggingsregeling (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve MKB-ers

Het Kabinet heeft 300 miljoen euro beschikbaar gesteld voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en (innovatieve) mkb-ers. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) verstrekken op verzoek van het kabinet deze Corona-OverbruggingsLening (COL).

 

Aanvragen mogelijk vanaf 4 januari 2021.

 

Voor meer informatie kijk op de website