Corona-Overbruggingsregeling (COL)

Het Kabinet heeft 300 miljoen euro beschikbaar gesteld voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en (innovatieve) mkb-ers. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) verstrekken op verzoek van het kabinet deze Corona-OverbruggingsLening (COL).

 

Aanvragen mogelijk vanaf 4 januari 2021.

 

Kijk voor meer informatie op de website van ROM-Nederland.