Corona-OverbruggingsLening (COL)

Twee weken na de openstelling van de Corona-OverbruggingsLening (COL) en het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS) hebben bijna 1.300 startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers een aanvraag ingediend. Deze bedrijven vragen in totaal €630 miljoen aan via een van beide faciliteiten.

 

Met name veel aanvragen voor de COL
Rond de 1.270 bedrijven vroegen sinds 29 april zo’n €460 miljoen aan via de COL. Deze bedrijven zijn samen goed voor een werkgelegenheid van 14.500 fte. Dit hoge aantal is te verklaren door de grote financieringsbehoefte bij startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. Zij kunnen via de COL een aanvraag vanaf €50.000,- indienen en gebruik maken van gunstige voorwaarden. Het gemiddeld aangevraagd bedrag is landelijk circa €365.000,-. Het kabinet heeft in eerste instantie €100 miljoen uitgetrokken voor de Corona-OverbruggingsLening.
Door de grote hoeveelheid aanvragen blijkt de doorlooptijd van 9 werkdagen voor aanvragen tot €500.000,- niet haalbaar en wordt ernaar gestreefd deze binnen 14 werkdagen te behandelen. Voor financieringen tussen €500.000,- en €2 miljoen streven we naar een uitvoeringstermijn van maximaal drie werkweken.

 

Meer informatie is te vinden op:

 

https://www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening

https://www.invest-nl.nl/actueel/aanvullende-informatie-topss

https://www.techleap.nl/content/bridgefinancing-portal/