Startup-Stories: ArtEZ University of the Arts

In gesprek met Cily Smulders over Thomas van den Bliek en TG Signum.

 

Cily Smulders, hoofd van het startupprogramma van het ArtEZ Business Centre van ArtEZ University of the Arts, vertelt over twee unieke startups. Deze ondernemers zijn vanuit een intrinsieke motivatie en een maatschappelijk standpunt gestart om hun ontwerp of dienst te verkopen. Volgens Cily zijn het mede daardoor waardevolle en uitzonderlijke ondernemers, maar is het voor hen daarnaast een uitdaging hun product of dienst te valoriseren.

Studio Thomas van den Bliek

 

Product designer Thomas van den Bliek heeft een digitale spaarpot, de Piggy Bank, ontworpen. Dit digitale geldsysteem is een maatschappelijke ontwikkeling waardoor mensen minder waarde zullen hechten aan fysiek geld. Met Thomas’ speculatieve ontwerpen maakt hij mensen bewust van de waarde van geld. Tijdens de ArtEZ Finals kwam Cily met hem in contact en heeft ze hem geholpen met onder andere het Startupprogramma en de Startersvoucher.

 

Wat is je product waard? En hoe vertaal je het onderzoek dat voorafgaat aan het ontwerp naar een serieus verdienmodel? Tijdens het Startupprogramma van Orion heeft Thomas dit uitgeplozen. Daarnaast heeft hij een coach, Luuk Wiehink, ingeschakeld waarmee hij de commerciële kant van het product in kaart bracht. In samenwerking met Luuk heeft hij zijn product weten te toetsen bij verschillende bedrijven, om zo de spaarpot te perfectioneren. Daarnaast heeft hij met Luuk aan een pitch gewerkt die hij wil gaan voorleggen aan bedrijven of mogelijke partners.

 

De Startersvoucher die Thomas heeft ontvangen heeft hij direct geïnvesteerd in een coach en een promotiefilm. En hopelijk kunnen we binnenkort de spaarpot aanschaffen!

 

Kijk voor meer informatie op de website van Thomas van den Bliek.

 

Fonge Frieling van TG Signum

TG Signum maakt innovatief theater met een grote maatschappelijke waarde. Ze maken tweetalig theater, voor horenden én doven. Het publiek is gemixt en ziet tegelijkertijd de voorstelling. Daarnaast krijgen dove/slechthorende acteurs een plek binnen het theatergezelschap. De voorstellingen krijgen veel waardering maar het is lastig zakelijk te blijven omdat TG Signum speelt vanuit een persoonlijke drive met een maatschappelijke boodschap.

 

TG Signum was al actief in de zoektocht naar keypartners, het aanvragen van subsidies, het generen van inkomsten uit tickets en reclame. Met het Business Model Canvas hebben ze een helder zakelijk inzicht gekregen in hun werkzaamheden. Waar ze eerst intuïtief actief waren, hebben ze nu doelen leren stellen. Ze hebben een strategie opgezet waardoor ze meer overzicht hebben over het bedrijf.

 

Het bijzondere verhaal van TG Signum sprong eruit, ze ontvingen een Startersvoucher. Echter, het traject met Orion is nog niet klaar. Welke verbindingen kunnen we bijvoorbeeld voor hen leggen met de Radboud Universiteit? Zijn er studies gelinkt aan gebarentaal waar TG Signum zich in kan verdiepen? Binnen Orion kan dit een mooie casus zijn voor het Business Development Team. Hier wordt het verhaal van TG Signum gedeeld met alle partners om contact te leggen met onderwijs, scholen of maatschappelijke investeerders.

 

Veel ArtEZ alumni zetten bij Orion een eerste stap, ze krijgen een coach waar ze alles mee bespreken en vanuit daar bekijken wat de volgende stap zal zijn. Binnen Orion zijn er veel wegen te bewandelen en er is er altijd één die past. Zo ook voor TG Signum.

 

Kijk voor meer informatie op de website van TG Signum.