Financiering
Stichting Fondsbeheer Gelderland valoriseert verstrekt leningen aan startups. Deze leningen zijn bedoeld voor innovatieve nieuwe of jonge bedrijven die in de eerste fase van ontwikkeling niet voor andere financiering (bijvoorbeeld via de bank) in aanmerking komen. Denk hierbij aan studenten, alumni en personeelsleden van de kennisinstellingen, maar ook aan (potentiële) ondernemers die vanuit een andere situatie willen starten of net...
Lees meer
De eerste fase van een innovatie is risicovol. Financiering van een bank krijgen in deze fase is lastig. Orion biedt deze mogelijkheid wél. Er zijn zowel startersvouchers als startersleningen beschikbaar. Jaarlijks zijn 20 vouchers (subsidie) beschikbaar voor studenten, promovendi en net afgestudeerden met een innovatief plan voor een eigen bedrijf. Een onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeelt het plan en de pitch. Deze...
Lees meer