Financiering
MOMENTEEL KUNNEN ER GEEN AANVRAGEN MEER WORDEN GEDAAN OMDAT HET FONDS VOLLEDIG IS UITGENUT. Startup Fonds Gelderland (SFG) is de opvolger van Gelderland valoriseert. Nieuwe startups in de regio krijgen de kans om met een pre-seed lening hun ondernemerschap mogelijk te maken. Zij kunnen een aanvraag indienen voor een achtergestelde lening van minimaal € 30.000 en maximaal € 250.000. Uniek...
Lees meer
De eerste fase van een innovatie is risicovol. Financiering van een bank krijgen in deze fase is lastig. Orion biedt deze mogelijkheid wél. Er zijn zowel startersvouchers als startersleningen beschikbaar. Jaarlijks zijn 20 vouchers (subsidie) beschikbaar voor studenten, promovendi en net afgestudeerden met een innovatief plan voor een eigen bedrijf. Een onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeelt het plan en de pitch. Deze...
Lees meer